Dịch vụ trực tuyến Thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại

Đăng ký thủ tục hành chính Với 4 bước đơn giản Người dân, Doanh nghiệp và Tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả hồ sơ tại nhà.

1. Đăng ký tài khoản

Tổ chức, Cá nhân đăng ký tài khoản để có thể nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi quy trình xử lý hồ sơ.

2. Đăng nhập và Nộp hồ sơ

Đăng nhập vào hệ thống để nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng nhiều tiện ích hệ thống cung cấp.

3. Thẩm định và Xử lý

Hướng dẫn bổ sung hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ giấy, nộp phí, lệ phí xét duyệt, thẩm định hồ sơ.

4. Nhận kết quả

Mang giấy hẹn trả kết quả tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả hồ sơ hoặc nhận kết quả hồ sơ tại nhà qua Bưu điện.