Tra cứu hồ sơ

Nhập số biên nhận hoặc mã hồ sơ (*)

Hồ sơ đã có kết quả

  • Chủ hồ sơ: ĐỖ TIẾN DÂN Số biên nhận: 7642022010000972 Cấp mới CNĐKKD hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Thị Hòa Số biên nhận: 7642022020000732 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
  • Chủ hồ sơ: PHẠM TRƯỜNG VINH Số biên nhận: 7642022010001129 Cấp mới CNĐKKD hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: MAI NGỌC VINH Số biên nhận: 7642022010001107 Cấp mới CNĐKKD hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Văn Thảo - Phạm Thị Hoàng Anh Số biên nhận: 7642022020000700 Gia hạn giấy phép
  • Chủ hồ sơ: Diệp Thị Hồng Thảo Số biên nhận: 7642022010000465 Cấp mới CNĐKKD hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: ĐỖ TIẾN DÂN Số biên nhận: 7642022010000883 Cấp mới CNĐKKD hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Nguyễn Thành Nguyên Số biên nhận: 7642023010000226 Cấp mới CNĐKKD hộ kinh doanh
  • Chủ hồ sơ: Trương Diệu Sơn Số biên nhận: 7642023010000227 Đăng Ký Tạm Ngừng Kinh Doanh
  • Chủ hồ sơ: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Số biên nhận: 7642023010000230 Thay Đổi Nội Dung ĐKKD